Ik bouw met woorden huizen waarin mensen zich thuis voelen

In gesprek met Anselm Grün over leiderschap en roeping

In een reeks interviews gaan Klaartje van Gasteren, Marnix Reijmerink en Jakob van Wielink – en voor dit interview ook Michiel Soeters – in gesprek met bekende internationale denkers die allen laten zien dat in het ontdekken en herkennen van onze kwetsbaarheid ook de weg naar ons talent en potentieel ligt. Verhalen van mensen die tevoorschijn zijn gekomen en die de lezer uitnodigen en uitdagen datzelfde te doen.

In dit interview vertelt Anselm Grün, de Benedictijnse monnik en internationale bestsellerauteur over het belang van het vinden en leven van hun roeping voor leiders.

“De leider heeft zijn innerlijke roep te ontdekken om anderen te kunnen roepen, wakker te maken en te inspireren. Met andere woorden: hij moet bereid zijn om zijn innerlijke bron van motivatie te zoeken en aan te boren om bij anderen talenten te zien, te ontsluiten en tot wasdom te laten komen. De leider maakt daardoor resultaten mogelijk door de vreugde die hij in de samenwerking laat ontstaan.”

Het interview is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Coaching in maart 2020 in de reeks ‘Mens, kom tevoorschijn’:

TIJDSCHRIFT VOOR COACHING - IK BOUW MET WOORDEN HUIZEN WAARIN MENSEN ZICH THUIS VOELEN


Read the English version here.

Lese die Deutsche Version hier.