Voor Coaches, Begeleiders en Trainers

'Echte zekerheid vindt men paradoxaal genoeg alleen in groei, hervorming en verandering', Anne Morrow Lindenbergh

Ons aanbod

Secure Base Coachen

In deze twaalfdaagse jaaropleiding staan we stil bij en onderzoeken we de impact van secure bases op de levenslijn van de cliënt en van jou zelf. Een secure base is een bron waardoor we ons welkom voelen en die ons inspireert en aanmoedigt om in verbinding de uitdagingen die het leven biedt aan te gaan.

start 16 september 2024, groep 19

start 26 september 2024, groep 20

start 3 februari 2025, groep 21

start 15 september 2025, groep 22

start 2 oktober 2025, groep 23

Dominicanenklooster Huissen
Lees verder

Secure Base Teamcoachen

Secure Base teamcoachen betekent dat je werkt met groepen en teams vanuit een bedding van vertrouwen en veiligheid. Vanuit deze bedding daag je het team en de teamleden uit om te experimenteren en risico te nemen. Je leert over de thema’s en dynamiek van teams in beweging. Je leert werken met het unieke instrument van de teamlevenslijn en de vraag hoe individuele thema’s als afscheid nemen en verbinden daarin doorwerken. Je leert werken met het thema roeping in teams en hoe dit bijdraagt aan de psychologische veiligheid in een team. Zo creëer je de bedding van waaruit mensen kunnen excelleren, vreugde kunnen ervaren in de samenwerking en de gezamenlijk gestelde doelen niet alleen kunnen behalen, maar zelfs overtreffen.

start 30 september 2024

start 10 april 2025

start 29 september 2025

Dominicanenklooster Huissen
Lees verder

Het Ambacht van de Secure Base Coach | Excelleren in meesterschap

In de opleiding Secure Base Coachen of Secure Base Teamcoachen leerde je kijken naar jezelf, mensen en teams in transitie. Dat deed je door een zowel diepgaande persoonlijke als professionele reis te maken. Maar nu wil je verder. Je hebt behoefte om aan je ambacht te slijpen door jezelf en je instrumentarium te verdiepen, daar concrete feedback in het hier-en-nu op te krijgen en diepgaander te reflecteren. Je wilt je theoretische kaders aanscherpen met nieuwste inzichten. Kortom: je verlangt ernaar in je begeleiding meesterschap te bereiken.

Startdatum 20 maart 2025

Dominicanenklooster Huissen
Lees verder

Het beste moet nog komen

Dit weekprogramma staat open voor iedereen die persoonlijk of professioneel met (ingrijpende) verandering te maken heeft. In die verandering, wordt gezocht naar een antwoord op de fundamentele vraag: wat is mijn roeping en hoe leef ik die? Anders verwoord: hoe geef je betekenis aan verandering in je leven en maak je groei van jezelf en anderen mogelijk? Hierbij is de wil te leren het beste uit jezelf en anderen te halen en bereid te zijn je kwetsbaar op te stellen van belang.

start 16 juni 2024

Dominicanenklooster Huissen
Lees verder

Masterclass | Taal van Transitie

Transitie vormgeven is een daad van leiderschap. Om dit leiderschap te kunnen tonen, hebben we taal als instrument nodig om in dialoog met de mensen om ons heen werkelijke verandering mogelijk te kunnen maken. Deze taal is deels een andere taal dan de alledaagse zinnen die we gewend zijn te spreken – zeker in de werkcontext. Het vraagt uitbreiding van het woordenarsenaal, om nieuwe woorden die zowel voorbij als dieper gaan dan de feitelijke, zakelijke taal. Hiermee ga je aan de slag tijdens deze twee-daagse Masterclass.

2-3 december 2024
Dominicanenklooster Huissen
Lees verder

Workshop Leiden vanuit Vrouwelijke Kracht

Als vrouw hebben we vele rollen in het leven. Zo zijn we mogelijk partner, moeder, dochter, vriendin, professional, sportvrouw, leidinggevende, enzovoorts. In al deze rollen worden we uitgedaagd om (persoonlijk) leiderschap te tonen. Dat wil zeggen dat we leiding nemen over ons leven. Maar hoe doe je dit vanuit je vrouwelijke kracht: wat is eigenlijk mijn unieke kracht? Hoe is die ontstaan? Hoe verbind ik me ermee? Hoe kan ik het inzetten om het beste uit mezelf en anderen te halen? En hoe is mijn vrouwelijke kracht verbonden met mijn roeping?

start 29 mei 2024

start 9 oktober 2024

start 27 november 2024

Dominicanenklooster Huissen
Lees verder

Intensive voor vrouwen | Ken je kracht. Verras de wereld.

Deze intensive is een vervolg op de workshop Leiden vanuit Vrouwelijke Kracht. Je stond in de kring van vrouwen stil bij je hoe jij je als vrouw hebt ontwikkeld. Je leerde je basis omarmen en verkende wat je laat zien in de wereld en wat ook nog verborgen blijft. Je ontdekte jouw unieke vrouwelijke kracht. Daarna reisde je verder. In deze intensive verken je universele thema’s als verlangen, (zelf)liefde, vriendschap, seksualiteit en schaamte en de invloed hiervan op jouw persoonlijke leiderschap in de verschillende rollen van je leven. Je onderzoekt hoe je je impact in de wereld kan vergroten en verstevigen vanuit jouw unieke kracht.

9-10 september 2024
Dominicanenklooster Huissen
Lees verder

Workshop Leiden vanuit Mannelijke Kracht

Leiden vanuit mannelijke kracht. Dat is innerlijke vreugde, schoonheid, kracht en balans kunnen ervaren en deze in contact brengen met de wereld om je heen. Dit vraagt om het zwaard te durven hanteren om je roeping te volgen. In deze workshop maak je een diepgaande reis naar jouw mannelijkheid. Je onderzoekt de weg die je van jongen tot man bent gegaan. Op de schouders van welke secure bases sta je en ben je gevormd tot wie je bent? Hoe laat jij je inspireren en hoe inspireer jij anderen?

start 26 juni 2024

start 6 november 2024

Dominicanenklooster Huissen
Lees verder

Intensive voor mannen | Finding Purpose, Crossing Bridges

Deze intensive is een vervolg op de workshop 'Leiden vanuit mannelijke kracht'. Je ontdekte in deze workshop waar dat over gaat. Je leerde het zwaard oppakken en je brak jezelf vrij van wat je vasthoudt op plekken waar je niet langer wilt zijn. En toen reisde je verder. In deze intensive ontdek je de rode draad die naar jouw roeping leidt. Je (her)vindt sporen voor wat je purpose in life is. Je gaat op verschillende wijzen verder op zoek naar de bron van je talenten en competenties. Je leert over de noodzaak en vrucht van gezonde competitie om deze talenten tot volle wasdom te laten komen.

4-5 juli 2024
Dominicanenklooster Huissen
Lees verder

Inspiratieworkshop Secure Base Coachen

In de online Inspiratieworkshop Secure Base Coachen maak je kennis met de grondbeginselen van het secure base gedachtegoed. Je leert wat secure bases zijn en je ontdekt hoe ze een cruciale rol vervullen in het vormgeven van transitie bij cliënten en medewerkers. De workshop is een goede oriëntatie op de tiendaagse opleiding Secure Base Coachen.

20 juni 2024

Online
Lees verder

Inspiratieworkshop Secure Base Teamcoachen

In de online Inspiratieworkshop secure base teamcoachen krijg je de eerste stappen aangereikt wat er nodig is om als secure base teamcoach te werken aan een bedding van psychologische veiligheid en hoe je in teams en groepen kunt werken met thema's van verbinding, veiligheid, aanmoediging, risico en conflict. De workshop vormt een ideale oriëntatie op de tiendaagse opleiding secure base teamcoachen.

18 juni 2024

19 november 2024

Online
Lees verder