Leiderschap en Roeping

Ga terug

'Ik geloof dat iedereen een roeping heeft. Ik weet dat ieder mens van waarde is en een doel heeft. Het echte werk in ons leven is om ons dat bewust te worden. En wakker te worden. Om de roep te beantwoorden.' - Oprah Winfrey

Effectieve leiders leven op alle terreinen van hun leven vanuit een roeping: het is een innerlijke motivatie om tot waardevolle en doelgerichte bijdragen te komen. Je roeping leven is verbonden zijn met je oorsprong en je focus gericht houden op je bestemming.

Je roeping vinden is een uitdaging, maar ook een noodzaak. Het beïnvloedt alles wat je doet, en wat je nalaat. Het bepaalt je geluk, en je gezondheid en de wijze waarop je je in vreugde kunt verbinden met mensen en de wereld om je heen.

In de verschillende rollen die we in ons leven vervullen, brengen we onze roeping tot uitdrukking en ontvangen we tegelijkertijd signalen, doen we ervaringen op om onze roeping te vinden en te versterken.

De School voor Transitie bracht het voorgaande tot uitdrukking in een nieuw venster.

Wat is jouw roeping? Hoe leef je die in de verschillende rollen in jouw leven?