De roeping van de begeleider om transitie te helpen vormgeven

Ga terug

Jakob van Wielink en Leo Wilhelm schreven dit najaar voor de jubileumeditie van het Tijdschrift voor Begeleidingskunde een vervolg op hun eerder gepubliceerde artikel 'Een nieuw begin. Over afscheid nemen in de praktijk van de professioneel begeleider(2015). 


‘In 2015 verscheen in dit tijdschrift ons artikel ‘Een nieuw begin. Over afscheid nemen in de praktijk van de professioneel begeleider’ (zie nummer 2015/4). Dat markeerde voor ons een mijlpaal op onze weg in het werken met en denken over de transitiecirkel. Inmiddels zijn we vijf jaar verder en mogen we in dit jubileumnummer terugblikken. De tijd heeft daarbij bepaald niet stilgestaan, ook niet voor de transitie cirkel. Dit is een venster op de grote thema’s van (bege)leiderschap, zoals contact en welkom, hechting en veerkracht, intimiteit en verbinding, verlies en afscheid, rouw en integratie, en betekenisgeving en roeping.’


Lees het volledige artikel hier: 

TIJDSCHRIFT VOOR BEGELEIDINGSKUNDE - DE ROEPING VAN DE BEGELEIDER OM TRANSITIE TE HELPEN VORMGEVEN