Voor Coaches, Begeleiders en Trainers

'Echte zekerheid vindt men paradoxaal genoeg alleen in groei, hervorming en verandering', Anne Morrow Lindenbergh

Ons aanbod

Workshop | Werken met de Moederfactor

Deze workshop geeft je de handvatten om de verstrekkende rol van de moeder in jouw leven en in het leven van jouw cliënten te onderzoeken. Door middel van ervaringsgerichte oefeningen leer je de reis langs de thema's van de moederfactor te maken. Jouw eigen moederfactor en jouw eigen reis vormen daarvoor de basis.

29 en 30 november
Dominicanenklooster Huissen
Lees verder

Masterclass | Taal van Transitie

Transitie vormgeven is een daad van leiderschap. Om dit leiderschap te kunnen tonen, hebben we taal als instrument nodig om in dialoog met de mensen om ons heen werkelijke verandering mogelijk te kunnen maken. Deze taal is deels een andere taal dan de alledaagse zinnen die we gewend zijn te spreken – zeker in de werkcontext. Het vraagt uitbreiding van het woordenarsenaal, om nieuwe woorden die zowel voorbij als dieper gaan dan de feitelijke, zakelijke taal. Hiermee ga je aan de slag tijdens deze twee-daagse Masterclass.

6-7 december in Huissen
Dominicanenklooster Huissen
Lees verder

Secure Base Coachen

In deze tiendaagse opleiding staan we stil bij en onderzoeken we de impact van secure bases op de levenslijn van de cliënt en van jou zelf. Een secure base is een bron waardoor we ons welkom voelen en die ons inspireert en aanmoedigt om in verbinding de uitdagingen die het leven biedt aan te gaan.

Keuze uit:
17 januari 2022
8 september 2022
Dominicanenklooster Huissen
Lees verder

Secure Base Teamcoachen

Secure Base teamcoaching betekent dat je werkt met groepen en teams vanuit een bedding van vertrouwen en veiligheid. Vanuit deze bedding daag je het team en de teamleden uit om te experimenteren en risico te nemen. Je leert over de thema’s en dynamiek van teams in beweging. Je leert werken met het unieke instrument van de teamlevenslijn en de vraag hoe individuele thema’s als afscheid nemen en verbinden daarin doorwerken. Je leert werken met het thema roeping in teams en hoe dit bijdraagt aan de psychologische veiligheid in een team. Zo creëer je de bedding van waaruit mensen kunnen excelleren, vreugde kunnen ervaren in de samenwerking en de gezamenlijk gestelde doelen niet alleen kunnen behalen, maar zelfs overtreffen.

Keuze uit:
27 september 2021
10 maart 2022
12 september 2022
Dominicanenklooster Huissen
Lees verder

Workshop Leiden vanuit Vrouwelijke Kracht

Als vrouw hebben we vele rollen in het leven. Zo zijn we mogelijk partner, moeder, dochter, vriendin, professional, sportvrouw, leidinggevende, enzovoorts. In al deze rollen worden we uitgedaagd om (persoonlijk) leiderschap te tonen. Dat wil zeggen dat we leiding nemen over ons leven. Maar hoe doe je dit vanuit je vrouwelijke kracht: wat is eigenlijk mijn unieke kracht? Hoe is die ontstaan? Hoe verbind ik me ermee? Hoe kan ik het inzetten om het beste uit mezelf en anderen te halen? En hoe is mijn vrouwelijke kracht verbonden met mijn roeping?

Keuze uit:
2-4 november 2021
23-25 maart 2022
15-17 juni 2022
7-9 september 2022
2-4 november 2022
Dominicanenklooster Huissen
Lees verder

Workshop Leiden vanuit Mannelijke Kracht

Leiden vanuit mannelijke kracht. Dat is innerlijke vreugde, schoonheid, kracht en balans kunnen ervaren en deze in contact brengen met de wereld om je heen. Dit vraagt om het zwaard te durven hanteren om je roeping te volgen. In deze workshop maak je een diepgaande reis naar jouw mannelijkheid. Je onderzoekt de weg die je van jongen tot man bent gegaan. Op de schouders van welke secure bases sta je en ben je gevormd tot wie je bent? Hoe laat jij je inspireren en hoe inspireer jij anderen?

Keuze uit:
10-12 november 2021
2-4 maart 2022
29 juni-1 juli 2022
21-23 september 2022
16-18 november 2022
Dominicanenklooster Huissen
Lees verder

Intensive voor mannen | Finding Purpose, Crossing Bridges

Deze intensive is een vervolg op de workshop 'Leiden vanuit mannelijke kracht'. Je ontdekte in deze workshop waar dat over gaat. Je leerde het zwaard oppakken en je brak jezelf vrij van wat je vasthoudt op plekken waar je niet langer wilt zijn. En toen reisde je verder. In deze intensive ontdek je de rode draad die naar jouw roeping leidt. Je (her)vindt sporen voor wat je purpose in life is. Je gaat op verschillende wijzen verder op zoek naar de bron van je talenten en competenties. Je leert over de noodzaak en vrucht van gezonde competitie om deze talenten tot volle wasdom te laten komen.

9-10 oktober 2021
Dominicanenklooster Huissen
Lees verder

Het beste moet nog komen

Dit weekprogramma staat open voor iedereen die persoonlijk of professioneel met (ingrijpende) verandering te maken heeft of die aan veranderingen leidinggeeft. In die verandering, wordt gezocht naar een antwoord op de fundamentele vraag: wat is mijn roeping en hoe leef ik die? Anders verwoord: hoe geef je betekenis aan verandering in je leven en maak je groei van jezelf en anderen mogelijk? Hierbij is de wil te leren het beste uit jezelf en anderen te halen en bereid te zijn je kwetsbaar op te stellen van belang.

Keuze uit:
21 november 2021
23 januari 2022
27 maart 2022
Dominicanenklooster Huissen
Lees verder