Op het scherp van de snede

Vertrouwen binnen defensie

"In situaties van leven en dood moet je op elkaar kunnen vertrouwen om een missie te laten slagen. Anne Verbokkem en Michiel Soeters verkenden hoe de Nederlandse defensieorganisatie haar mensen voorbereidt op hun kerntaken en vooral hoe zij werkt aan het kweken van onderling vertrouwen. Waaruit bestaat de opbouw van vertrouwen, hoe werkt dat onder extreme levensbedreigende omstandigheden, wat vertellen onderzoek en verhalen uit het werkveld, en wat kunnen coaches daarvan leren?"

Dit artikel van Michiel Soeters en Anne Verbokkem-Oerlemans is gepubliceerd in het juni-nummer in 2019 van het Tijdschrift voor Coaching:

TIJDSCHRIFT VOOR COACHING - OP HET SCHERP VAN DE SNEDE