Vertrouwen in herstel van gedetineerden

"Detentie is bedoeld om een individuele straf ten uitvoer te brengen, waarna deze mens – over het algemeen – weer terugkeert in de maatschappij. Er is een groeiend besef dat een op herstel gerichte benadering een waardevolle aanvulling kan zijn op de traditionele rehabilitatie en voorbereiding op terugkeer in de maatschappij. Om mensen tijdens hun detentie alweer perspectief op hun leven na hun detentie te geven, om hen zich emotioneel te laten ontwikkelen en daarmee recidive te beperken. Waar draait het om bij herstelgerichte begeleiding en wat is ervoor nodig? Welke inzichten biedt het ons en wat kunnen coaches hiervan leren?"

Dit artikel is geschreven door Michiel Soeters en gepubliceerd in het Tijdschrift voor Coaching in juni 2019:

TIJDSCHRIFT VOOR COACHING - VERTROUWEN IN HERSTEL VAN GEDETINEERDEN