George Kohlrieser is een belangrijke inspiratiebron voor het werk van De School voor Transitie. George is als hoogleraar leiderschap en organisatiegedrag verbonden aan IMD Business School te Zwitserland en is voormalig internationaal gijzelingsonderhandelaar.

George is de grondlegger van het Secure Base gedachtegoed dat met veel van onze programma’s en individuele begeleiding verweven is. Zijn bonding cycle vormt de basis van de Transitiecirkel.

In 2016 verscheen onder medewerking van Jakob en Marnix de Nederlandse vertaling van Hostage at the Table onder de titel Laat je niet gijzelen. Over leiderschap, verbinding, dialoog, en werkelijke verandering. In deze internationale besteller, George’s eerste boek, beschrijft hij noodzaak van verbinding om geluk én succes te kunnen ervaren in en buiten organisaties. Verschillende – soms pijnlijke – ervaringen staan deze verbinding vaak in de weg. We worden erdoor gegijzeld. Door deze gijzeling te doorbreken kan transitie, werkelijke verandering vorm krijgen.

In het najaar van 2018 verscheen de vertaling van het George’s tweede boek onder de titel Care to Dare: de praktijk van Secure Base leiderschap. Deze vertaling kwam onder andere tot stand door medewerking van Leo, Marnix en Jakob. In dit boek krijgen leiders handvatten om van hun organisatie een Secure Base te maken: een plek waar verbinding, vertrouwen en veiligheid de basis vormen voor experiment, innovatie, ontwikkeling, uitzonderlijke prestaties en bovenal plezier.

In zijn voorwoord bij de Nederlandse editie schreef George:

De vertaling van dit boek is heel speciaal en uniek, omdat de vertalers deze materie door en door kennen. Ze gebruiken deze, geven er les in en brengen het in de praktijk. Ik ben [Jakob, Riet, Leo en Marnix] dankbaar voor de voorbeelden die jullie zijn in Secure Base Leiderschap en voor jullie toewijding om de concepten voor Nederlandssprekenden toegankelijk te maken. We weten dat de Nederlanders een lange traditie van sterk leiderschap hebben. Dit boek zal een aanvulling op deze traditie zijn. Bedankt voor jullie samenwerking en vriendschap!

George Kohlrieser


Functie Mentor & inspirator
Volg mij
Neem contact op