Ik ben een geankerde, toegewijde vrouw, een baken dat houvast geeft om breuklijnen in het leven te verweven.

Vanuit deze roeping werkt Riet in haar praktijk met professionals die bereid zijn de breuklijnen in hun leven aan te kijken, deze willen verweven in hun levensverhaal en vervolgens als bron gebruiken in hun werk.

Dit is exact de wijze waarop ze van de thema’s hechting, verlies, rouw en trauma haar levenswerk heeft gemaakt, vanuit verwonding naar verwondering tot onuitputtelijke bron. Riet ontmoet de ander op een steeds diepere laag, leerde ook bij de diepste pijn present te zijn, vertrouwend op de veerkracht van de ander.

In de levensfase waarin zij zich nu bevindt, draagt ze zorg voor het borgen van haar levenswerk. Dat doet Riet met name vanuit het Expertisecentrum Omgaan met Verlies dat zij in 2003 oprichtte en inmiddels door haar dochter is overgenomen. In de samenwerking binnen de School voor Transitie schreef ze met Jakob van Wielink en Leo Wilhelm het boek Taal van Transitie – je roeping als leider in een wereld van verandering en droeg ze vanuit haar expertise bij aan het boek Het ambacht van de secure base coach.

Riet heeft twee dochters, Hanneke en Renske en vier levenslustige kleinzonen: Joris, Mats, Guus en Diem. 

Riet Fiddelaers-Jaspers


Functie Inspirator
Volg mij
Neem contact op